Time Zone Information

Country: Uzbekistan
Select a time zone

Asia/Samarkand
Asia/Tashkent